Πελματογράφημα

Πρόκειται για μία ειδική εξέταση που μας δίνει δεδομένα για τον τρόπο που στέκεται και βαδίζει ο ασθενής. Ο ασθενής στέκεται και βαδίζει πάνω σε μία EPS πλατφόρμα comex η οποία διαθέτει 2408 αισθητήρες. Η πλατφόρμα συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου διαβάζουμε την στατική και δυναμική πελματογραφική ανάλυση.

Στην στατιστική εξέταση, επεξεργαζόμαστε την ποσοστιαία ( % ) κατανομή του σωματικού βάρους στα πέλματα, την εντόπιση και τον μέσω όρο της μηχανικής πίεσης. Επίσης μετράει τις αποστάσεις, γωνίες και επιφάνειες του πέλματος ,μας δίνει 3D αποτύπωση της ανάλυσης και την μέτρηση διατήρησης της στατιστικής ισορροπίας.

Στην δυναμική εξέταση αναλύει όλα τα παραπάνω και επίσης: τα διάφορα στάδια , της φάσης στήριξης της βάδισης, το γράφημα της φόρτισης, της μέγιστης πίεσης, το χρόνο επαφής και την συσχέτιση του χρόνου πίεσης. Η ανάλυση γίνεται σε 3D.

Όλες αυτές οι αναλύσεις μας βοηθάνε να εντοπίσουμε και να προβλέψουμε παθολογικές καταστάσεις, όχι μόνο στις ποδοκνημικές αλλά και στα γόνατα, στα ισχία, στην λεκάνη, ακόμα και στην σπονδυλική στήλη (ΣΣ). Τα δεδομένα των αναλύσεων τα στέλνουμε στους εξειδικευμένους συνεργάτες μας της comex όπου γίνεται η κατασκευή  ειδικών ορθωτικών πελμάτων. Το προσωπικό της comex, της πιο γνωστής ιταλικής εταιρίας στον τομέα των πελμάτων, απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες  (εμβιολόγους , ορθοπεδικούς, κινησιολόγους , φυσικοθεραπευτές) οι οποίοι μετά από πολυετή εκπαίδευση είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι με όλες εκείνες τις γνώσεις που απατούνται για την μελέτη του πελματογραφήματος   και για την ορθή κατασκευή των πελμάτων.

Τα πέλματα αυτά είναι κατασκευασμένα από λεπτά ανθεκτικά υλικά που μπορούν να εφαρμόσουν σε όλα τα υποδήματα. Το υλικό διαφέρει ανάλογα με την ειδική κατηγορία που απευθύνεται π.χ.

  • Αθλητές
  • Διαβητικούς
  • Ασθενείς με αρθρίτιδα
  • Ασθενείς με πλατυποδία
  • Παιδιά κ.α.