Σταμπιλομετρία

Είναι ένα ειδικό πρόγραμμα BIOFEEDBACK όπου ο ασθενής μπορεί διαμέσω υπολογιστή να βελτιώσει την ισορροπία του. Απευθύνεται τόσο σε νευρολογικές παθολογικές καταστάσεις, όσο και σε ασθενείς που μετά από κάποια τραυματική κατάσταση (π.χ. κάταγμα), δεν κατανέμουν σωστά το βάρος τους και στα δύο άκρα.